Vi har oprettet en konto hos KlubSupport, der er et koncept, som gør det muligt for os at tjene penge til klubben når vi e-handler. Du har derfor nu mulighed for at støtte, når du køber tøj, rejser, CD’er, bøger, dagligvarer og en helt masse andet på nettet – UDEN at det koster dig ekstra!


Klik på linket her og tilmeld dig. ”Grindsted Bowlingklubs portal på klubsupport”


Når du e-handler skal du gøre det via vores side – så støtter du helt automatisk klubben med et fast beløb eller en procentdel af købet.Du kan e-handle hos mere end 200 anerkendte butikker, som har forpligtet sig til at donere en del af beløbet til os. Der er også mange gratis muligheder så som, konkurrencer og nyhedsbreve du kan tilmelde dig og derved støtte.


Husk pengene går til et godt formål. De penge vi får ind, er med til at styrke klubben - til gavn for alle.


Vi håber på at du vil være med – og spred gerne budskabet til andre. Det hjælper at e-handle!
GRINDSTED BOWLINGKLUBKlub Support - Hjælp os og dig selv når du e-handler